مسابقات علمی و ورزشی

پارسیان برگزارکننده مسابقات علمی و ورزشی

تشریفات پارسیان

پارسیان

سرمایه گذار و مشاور

پارسیان شرکت مشاور و سرمایه گذار طرح های تولیدی و اقتصادی

همایش و نمایشگاه

پارسیان شرکت برگزارکننده همایش و نمایشگاه های داخلی و بین المللی

شرکت آذین مهیار پارسیان

  • برگزارکننده همایش و سمینار های ملی و بین اللملی
  • برگزارکننده نمایشگاه داخلی و بین المللی
  • تشریفات مجالس
  • مشاور ، طراح و سرمایه گذار
  • برگزارکننده مسابقات علمی و ورزشی

ادامه مطلب